JP Broker Group
współpraca procentuje
Przejdź do strony JP Broker
jak pracujemy
schemat

Audyt ubezpieczeniowy

Naszą współpracę zaczynamy od rozmowy z Tobą, w której dowiadujemy się jakie są Twoje oczekiwania i jakich ryzyk obawiasz się najbardziej. Na tym etapie:

 • sprawdzamy jaki jest obecny stan ochrony ubezpieczeniowej Twojej firmy,
 • weryfikujemy aktualne polisy pod kątem merytorycznym i porównujemy je z faktyczną potrzebą posiadania ochrony,
 • rozpoznajemy potencjalne zagrożenia, na jakie narażona jest Twoja działalność.

Pełnomocnictwo

Aby móc reprezentować Cię przed Ubezpieczycielem musimy uzyskać pisemne pełnomocnictwo, którego wzór możemy przesłać drogą mailową, czy za pomocą faksu.

Analiza ryzyka

Kompleksowo analizujemy ryzyka, które mogą zagrozić Twojej firmie, aby następnie móc wskazać możliwości ograniczenia ryzyka.

Projektowanie programu ubezpieczeń

W odniesieniu do przeprowadzonej wcześniej analizy ryzyka, opracowujemy program ubezpieczeniowy. Zapytanie ofertowe składamy
w Twoim imieniu do wybranych zakładów ubezpieczeniowych. Po otrzymaniu oferty, opatrujemy ją naszą opinią i rekomendacją, tak abyś mógł podjąć ostateczną decyzję, co do wyboru konkretnej oferty.

Realizacja i zarządzanie programem

Po wyborze ubezpieczyciela i opcji programu ubezpieczeniowego, zawieramy w Twoim imieniu polisę. Następnie w pełni obsługujemy obszar administracyjny związany z kompletowaniem dokumentów, uzupełnianiem wniosków, dostarczaniem polis, jak również przypominamy o terminach płatności polis czy ich czasie wygasania.

Coroczna ocena i weryfikacja wdrożonego programu ubezpieczenia

Rok w rok weryfikujemy wdrożony program ubezpieczeniowy. Aktualizujemy i ponownie analizujemy prawidłowość konstrukcji programu ubezpieczeniowego, a w miarę potrzeb rozbudowujemy go o nowe elementy.

Opiniowanie polis podwykonawców i kontrahentów

Aby zabezpieczyć Twój biznes na Twoją prośbę opiniujemy polisy podwykonawców, kontrahentów i dostawców.

Likwidacje szkód

Proces likwidacji szkód odbywa się pod nadzorem naszej doświadczonej załogi Działu Likwidacji Szkód. W ramach naszych działań wskażemy roszczenia odszkodowawcze, a także poprowadzimy nadzór nad prawidłowością realizacji likwidacji szkody przez danego ubezpieczyciela.

Szkolenia

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko z obecnymi klientami, ale również z tymi potencjalnymi. Organizujemy szkolenia z zakresu obowiązków, które wynikają z zawartej umowy ubezpieczeniowej, a także z tego, jak postępować w momencie zaistnienia szkody.

Programy VIP

Tworząc dział obsługi zarządu, prezesów, kierownictwa i pracowników, poszerzyliśmy naszą ofertę o programy VIP dedykowane klientom indywidualnym. Są to ubezpieczenia:

 • mieszkań, apartamentów, domów, rezydencji i dworków,
 • pojazdów,
 • jachtów,
 • samolotów prywatnych,
 • turystyczne,
 • NNW,
 • na życie,
 • zdrowotne,
 • odpowiedzialności cywilnej.