JP Broker
współpraca procentuje
Przejdź do JP Broker Group
Jak pracujemy

Jesteśmy skuteczni.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, zdobytemu podczas kilkunastoletniej pracy dla towarzystwa ubezpieczeń, obecnie pracując jako reprezentant Klienta (broker) wiemy, jak wynegocjować najlepsze warunki
 dla naszych Mocodawców.

Podstawy organizacyjno-prawne współpracy:

Jako broker ubezpieczeniowy, JP Broker jest niezależnym pośrednikiem, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz Klienta, polegających m. in. na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Działalność brokerska jest regulowana ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Klienta reprezentujemy przed zakładem ubezpieczeń na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (listu brokerskiego).
Wynagrodzenie brokera (tzw. kurtaż brokerski), zgodnie z praktyką rynkową w Polsce, regulowane jest przez zakład ubezpieczeń, w którym ulokowana zostanie umowa ubezpieczenia. Alternatywnie, wynagrodzenie płatne jest przez Klienta (do uzgodnienia).